DEENCZ

UDRŽITELNOST VE SPOLEČNOSTI KWD: VÍCE NEŽ JEN TŘI SLOVA

Ve společnosti KWD AG je udržitelnost univerzálním principem. Jako rodinná firma je pro nás důležitá pohoda našich zaměstnanců a ochrana našich přírodních zdrojů. 

Dobré pracovní podmínky a spravedlivý plat jsou samozřejmostí ve všech zemích, ve kterých jsme aktivní. Očekáváme stejný závazek i od našich obchodních partnerů.

Naše zásady

  • Všude ve světě dodržujeme mezinárodně uznávaná lidská práva a svobodu, jak jsou definovány v zásadách, které drží globální pakt OSN. Svými činy přispíváme k ochraně a prosazování těchto zásad.
  • Zakazujeme jakoukoli formu dětské nebo nucené práce a netolerujeme žádnou diskriminaci osob z důvodu jejich původu, náboženství, sexuální orientace, národnosti, politické nebo odborové činnosti nebo na základě věku, pohlaví nebo zdravotního postižení. 
  • Našim zaměstnancům nabízíme řadu vzdělávacích a rozvojových příležitostí.
  • Prevence rizik a ochrana zdraví je naším hlavním zájmem.


Ochrana životního prostředí pro nás hraje důležitou roli. Efektivní využívání energie a zamezení zbytečným dopadům na životní prostředí považujeme za klíčový faktor a to i pro ekonomickou činnost. Technologický pokrok využíváme k neustálému snižování emisí.