DEENCZ

Kodex KWD

 

Kodex KWD tvoří závazný rámec pro morálně, eticky a právně korektní chování manažerů a zaměstnanců ve společnosti. Jako celosvětově aktivní rodinná společnost je náš etický kodex založen na duchu Schnellecke. Představuje náš hodnotový systém jak ve formulaci, tak v důsledku, a je tak nezbytnou součástí naší firemní kultury. 

 

Pro více informací si prosím přečtěte:  Kodex KWD