DEENCZ

Kontrola kvality

Bezpečnost patří na první místo ve všech oblastech života. Proto i díly, které jsou použity ve vozidle, musejí splňovat vysoké nároky na kvalitu a bezpečnost požadované zákazníkem.

Kvalita je u nás kontrolována každý den s pomocí různých zkušebních zařízení. Díky těmto zařízením můžeme rychle reagovat na nesrovnalosti ve výrobě a řešit individuální specifikace dané zákazníkem. 

Poznatky získané v tomto procesu nám pomáhají optimalizovat výrobní sekvence a posilovat vnitřní spolupráci, zejména pokud jde o výrobní, procesní a systémové audity.

 

 

Certifikáty společnosti KWD Automotive Group