DEENCZ

Ochrana dat

Naše prohlášení o ochraně údajů

KWD Group AG & Co. KG (dále jen KWD) je potěšen vaší návštěvou této webové stránky. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto s vašimi osobními údaji zacházíme vždy důvěrně.

Níže vás informujeme o ochraně osobních údajů v naší společnosti. Vaše osobní údaje budou použity výhradně v rámci zákonných předpisů o ochraně osobních údajů, jako např. federální zákon o ochraně údajů (BDSG) nebo obecné nařízení o ochraně údajů (DSGVO).

Používáním této webové stránky souhlasíte se shromažďováním a používáním vašich osobních údajů, jak je deklarováno v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Rozsah sběru a ukládání dat

Pokaždé, když navštívíte náš web, náš systém shromažďuje automatizovaná data a informace. Při zachování vaší anonymity se při přístupu na náš web přenášejí data, jako je internetový prohlížeč, operační systém, adresa IP uživatele, adresa URL referreru, a data a čas požadavku serveru.

 

Tyto údaje nemůže společnost KWD přiřadit žádné konkrétní osobě. Tato data nejsou sloučena s žádnými jinými zdroji dat. Po statistickém vyhodnocení budou údaje poté vymazány. Používá se výhradně za účelem zvýšení atraktivity, obsahu a funkčnosti našich webových stránek. Umění. 6 S. 1 písm. F GDPR je právním základem pro dočasné uložení dat a souborů protokolu, jakož i náš oprávněný zájem na zpracování údajů.

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje dále shromažďujeme, pouze pokud nám je sami sdělíte, například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu. Pokud od subjektu údajů získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, čl. 6 S. 1 písm. A GDPR je platným právním základem pro zpracování osobních údajů.

Pokud je zpracování nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a zájmy, základní práva a základní svobody subjektu údajů nepřevyšují zájem prvního subjektu, pak čl. 6 S. 1 písm. F GDPR slouží jako právní základ pro zpracování.

Proces aplikace

Pokud podáte žádost u jedné z našich společností elektronicky, budou vaše informace použity výhradně ke zpracování vaší žádosti a nebudou poskytnuty třetím stranám. Uvědomte si, že všechny aplikace, které nám zašlete e-mailem, jsou přenášeny nezašifrované.

Vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje jsou vymazány nebo blokovány, jakmile přestane platit účel jejich uložení. Lze jej uložit dále, pokud k tomu evropští nebo národní zákonodárci přijmou ustanovení v předpisech, zákonech nebo jiných ustanoveních, která se na správce vztahují. Data jsou také poté blokována nebo vymazána, když vyprší doba skladování stanovená uvedenými normami, pokud není nutné pokračovat v ukládání dat pro dokončení nebo plnění smlouvy.

Cookies

Cookies jsou textové informační soubory, které váš internetový prohlížeč uloží do vašeho počítače, když otevřete některou z našich webových stránek. Nejedná se o osobní údaje.

Cookies používáme, abychom zajistili funkčnost a vstřícnost zákazníků k našim webovým stránkám. Dále používáme soubory cookie třetích stran k propojení našich stránek s Facebookem, YouTube, LinkedIn a XING a k tomu, abychom našim návštěvníkům umožnili sdílet informace přímo prostřednictvím těchto platforem.

Když kliknete na „přijmout soubory cookie“ v banneru souborů cookie na našem webu, souhlasíte s používáním souborů cookie, včetně podobných technologií a nástrojů pro analýzu webových stránek v souladu s těmito pokyny pro používání souborů cookie. Pokud s námi nesouhlasíte s používáním cookies tímto způsobem, klikněte na „odmítnout cookies“ v banneru cookies.

 

Pokud deaktivujete cookies, může to ovlivnit vaše možnosti využití našich webových stránek. Funkční životnost cookies je omezena na maximálně jeden rok.

 

Google-Analystics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Použití zahrnuje provozní režim „Universal Analytics“. To umožňuje přiřadit data, relace a interakce napříč více zařízení k pseudonymnímu ID uživatele, a tak analyzovat aktivity uživatele napříč zařízeními. Google používá tyto informace k vyhodnocení používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webových stránek a používáním internetu.

 

Google Analytics používá soubory cookie k umožnění analýzy využití webových stránek. Zde generované informace o chování uživatelů se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu však bude vaše IP adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

 

Upozorňujeme, že na tomto webu byla služba Google Analytics rozšířena o kód „gat._anonymizeIp ();“ za účelem zajištění anonymizovaného shromažďování IP adres (tzv. IP-Masking). Údaje zaslané námi a spojené s cookies, uživatelskými ID (např. ID uživatele) nebo reklamními ID budou po 14 měsících automaticky smazány.

 

Shromažďování údajů (včetně vaší IP adresy) generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek od společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením pluginu prohlížeče dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů najdete na https://www.google.com/analytics/terms/ nebo na https://policies.google.com

 

Umění. 6 odst. 1 písm. GDPR je právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí souborů cookie pro účely analýzy se získaným souhlasem uživatele.

Ochrana vašich dat a přenos dat

Naše webové stránky jsou naším jménem hostovány poskytovatelem služeb se sídlem v Německu. Poskytují nám technickou podporu webových stránek a v této souvislosti také zpracovávají osobní údaje. Přenos vašich údajů třetím stranám se absolutně neuskuteční, pokud k tomu nebudeme ze zákona povinni nebo pokud není přenos údajů nezbytný pro splnění smluvního vztahu. Právními, technickými a organizačními opatřeními, jakož i pravidelnými kontrolami zajišťujeme, aby byly osobní údaje zpracovávány na základě našich pokynů v souladu s tímto prohlášením o ochraně údajů, a tedy s GDPR. Společnost Schnellecke používá technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně dat, která jste poskytli, nejlepším možným způsobem před neúmyslnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob.

Vaše práva

Pokud zpracováváte osobní údaje, jste i.S.d. DSGVO a máte následující práva k odpovědné osobě.Právo subjektu údajů na přístupMáte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, zpracováváme či nikoli. V takovém případě můžete požádat o poskytnutí informací podle čl. 15 GDPR.Právo na opravuPodle čl. 16 GDPR, máte právo na opravu a / nebo doplnění od správce, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nepřesné nebo neúplné. Regulátor musí provést opravu bez zbytečného prodlení.Právo na výmazMůžete požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se vás týkají, a správce je povinen tyto údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je splněn jeden z důvodů podle čl. 17 GDPR platí.Právo na omezení zpracováníPodle čl. 20 GDPR, máte právo dostávat osobní údaje, které jste poskytli správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Dále máte právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty. Podle čl. 21 GDPR, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 S. 1 písmeno e nebo f GDPR. To platí také pro profilování založené na těchto ustanoveních.Aniž jsou dotčeny jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě vašeho bydliště, zaměstnání nebo místa předpokládaného porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů který se vás týká, porušuje čl. 57 S. 1 písm. F GDPR.Podle čl. 7 S. 3 GDPR, samozřejmě máte právo kdykoli vznést námitku proti shromažďování, zpracování a používání vašich údajů a / nebo odvolat nám udělený souhlas s budoucím shromažďováním, zpracováním a přenosem vašich osobních údajů.Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který vám je také k dispozici ohledně žádostí o informace, návrhů nebo stížností.Pověřenec pro ochranu osobních údajů Náš inspektor ochrany údajů je vám k dispozici jako kontaktní osoba pro všechny záležitosti týkající se ochrany údajů. Nášho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat e-mailem: datenschutz@schnellecke.com a také písemně: intersoft consulting services AGDatenschutzbeauftragter Schnellecke Group AG & Co. KGBeim Strohhause 1720097 Hamburk

Kontaktní formuláře

Pokud máte dotazy, návrhy a přání a chcete nás kontaktovat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, potřebujeme vaše jméno, vaši e-mailovou adresu a text zprávy, abychom zlepšili zacházení, přípravu a následný kontakt.

Kontakt

Sociální média

Facebook

Na našich webových stránkách používáme odkaz na sociální síť Facebook, kterou provozuje výhradně společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Odkaz je identifikován logem Facebooku (žádný modul plug-in Facebook).

Když kliknete na logo Facebook, váš prohlížeč vytvoří přímé připojení k serverům Facebook. Pokud jste již na Facebooku přihlášeni prostřednictvím svého osobního uživatelského účtu, informace o vaší návštěvě našich webových stránek se automaticky předají Facebooku. Chtěli bychom zdůraznit, že tuto stránku na Facebooku a její funkce používáte na vlastní odpovědnost. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. Komentování, sdílení, hodnocení). Když navštívíte naši stránku na Facebooku, Facebook shromažďuje mimo jiné vaši IP adresu a další informace, které jsou k dispozici na vašem PC, ve formě cookies. Tyto informace se používají k tomu, abychom nám jako provozovateli stránek na Facebooku poskytli statistické informace o používání stránky na Facebooku. Facebook k tomu poskytuje podrobnější informace pod následujícím odkazem: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights. Údaje shromážděné o vás v této souvislosti zpracovává společnost Facebook Ltd. a mohou být přenášeny do zemí mimo Evropskou unii. Facebook obecně popisuje, jaké informace přijímá a jak je používá ve svých pokynech k používání dat. Zde také najdete informace o tom, jak kontaktovat Facebook a jak zveřejňovat reklamy. Pokyny k používání dat jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://de-de.facebook.com/about/privacy Kompletní zásady pro údaje o Facebooku najdete zde: Facebook jednoznačně nebo jasně neuvádí, jak Facebook používá údaje z návštěv na Facebookové stránky pro své vlastní účely, do jaké míry jsou aktivity na Facebookové stránce přiřazeny jednotlivým uživatelům, jak dlouho Facebook tyto údaje ukládá a zda jsou data z návštěvy Facebookové stránky předávána třetím stranám a není známa nás. Když vstoupíte na stránku na Facebooku, IP adresa přiřazená vašemu koncovému zařízení se přenese na Facebook. Podle Facebooku je tato IP adresa anonymizována (pro „německé“ IP adresy) a po 90 dnech smazána. Facebook také ukládá informace o koncových zařízeních svých uživatelů (např. Jako součást funkce „oznámení o registraci“); Facebook tak může být schopen přiřadit IP adresy jednotlivým uživatelům. Pokud jste aktuálně přihlášeni na Facebook, uloží se na vašem terminálu cookie s vaší identifikací na Facebooku. To umožňuje Facebooku sledovat, že jste tuto stránku navštívili a jak jste ji použili. To platí i pro všechny ostatní stránky na Facebooku. Facebook používá tlačítka Facebooku zabudovaná do webových stránek k zaznamenávání vašich návštěv na těchto stránkách a jejich přiřazení k vašemu profilu na Facebooku. Tyto informace lze použít k přizpůsobení obsahu nebo reklamy na míru. Pokud se tomu chcete vyhnout, měli byste se odhlásit z Facebooku nebo deaktivovat funkci „zůstat přihlášeni“, odstranit soubory cookie ve svém zařízení a zavřít a restartovat prohlížeč. Tím se smažou informace z Facebooku, které vás okamžitě identifikují.

Google Mapy

Naše webové stránky používají rozhraní Google Maps API (Application Programming Interface) pro vizuální znázornění geografických informací (map). Mapy Google provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Používáním Map Google souhlasíte se shromažďováním, zpracováním a používáním údajů, které jsou automaticky shromažďovány během vašeho používání Map Google a údajů, které zadáváte, společností Google, jejími zástupci a třetími stranami.

Při použití Google Maps se informace o používání našich webových stránek, včetně vaší IP adresy, přenesou na server Google v USA a tam se uloží. Přenos dat do USA je spojen s riziky ochrany údajů. Pokud si to nepřejete, máte možnost deaktivovat službu Mapy Google a zabránit přenosu dat do Googlu. Chcete-li to provést, musíte ve svém prohlížeči deaktivovat JavaScript. Rádi bychom však upozornili, že v tomto případě nebudete moci používat zobrazení mapy.

Další informace o shromažďování a zpracování vašich údajů společností Google a také o vašich právech v tomto ohledu najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Google na adrese http://www.google.com/policies/privacy/?hl=de a v další podmínky použití pro Mapy Google a Google Earth na adrese https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

 

Odpovědnost

Osoba odpovědná za sběr, zpracování a použití vašich osobních údajů ve smyslu čl. 4 č. 7 DSGVO je KWD Automotive AG & Co KG:

KWD Automotive AG & Co. KG
Stellfelder Straße 39
38442 Wolfsburg

Pokud si přejete vznést námitku proti shromažďování, zpracovávání nebo používání vašich údajů námi v souladu s těmito ustanoveními o ochraně údajů jako celku nebo pro jednotlivá opatření, můžete svou námitku adresovat odpovědné osobě.