DEENCZ

KWD Spirit - hodnoty naší společnosti

 

 

KWD Spirit včetně firemních hodnot a pravidel chování jsou základem pro naše každodenní pracovní procesy, zákaznický servis a management. Řídí akce a chování všech zaměstnanců KWD po celém světě a sbližují je. Rozhodnutí jsou na nich založena, a proto přinášejí kolektivní orientaci do budoucnosti.

 

Všichni přebíráme zodpovědnosti

 
 

Je na mě spoleh,

zacházím šetrně s informacemi a pracovními materiály, odvádím kvalitní práci a splnuji své závazky abych dostál jasnému pracovnímu plánu a kvalitě mé práce.

 

Držíme svoje slovo,

komunikujeme a jednáme, jsme zavázáni našim zákazníkům a společnosti aby jsme s použitými materiály zacházeli co nejšetrněji k životnímu prostředí a ušetřili náklady to vše tak aby jsme dostáli naším cílům!

 

Jsme silný tým

 
 

Jsem odhodlaný,

motivovaný, cílevědomý, využívám mých silných stránek a k ostatním chovám respekt.

 
Všichni táhneme za jeden provaz,

podporujeme se, sdílíme své nápady a postřehy a těšíme z našeho společného úspěchu!
 

Máme odvahu se změnit

 
 

Jsem otevřený novým nápadům,

vytvářet nové inovativní řešení, čelit novým výzvám.

 

Děláme průlomové pokroky,

řešit chyby, poučit se z nich a neustále se zlepšovat. Nalézat nová řešení a technologie pro lepší budoucnost!