DEENCZ
Naše hodnoty
Vše co je pro naši společnost to nejdůležitější
Naše hodnoty
Vše co je pro naši společnost to nejdůležitější

Naše hodnoty

Firemní hodnoty a standardy chování v KWD jsou definované v pokynech pro pracovní metody, kontakty se zákazníky a řízení společnosti. Ukazují cestu pro jednání a chováním všech zaměstnanců KWD na celém světě a vzájemně se propojují. Tvoří základ pro rozhodování a následně dávají společný směr.

KWD Spirit byl vyvinut za účasti zaměstnanců na všech úrovních, z celého světa, v diskusním procesu. V rámci interních kampaní jsou hodnoty opakovaně diskutovány.

KWD Spirit

Code of Conduct

Management policy

Transparentnost společnosti

Corporate-Transparency